قالب ارسال روزمه

نام و نام خانوادگی
تلفن و ایمیل (غیر عمومی و محفوظ – حتما صحیح)
وب سایت یا وبلاگ
شهر محل سکونت
بیوگرافی شخصی (از حیث علمی و تخصصی) – در حدود ۱۰۰ کلمه

سوابق تحصیلی:
عنوان محل تحصیل
رشته
سال (مثال از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
توضیحات (اختیاری)

فعالیت یا همکاری:
عنوان مجموعه/مرکز
نوع همکاری
سال (مثال از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
توضیحات (اختیاری)

تخصص ها:
لیست تخصص ها
نمره ای که در هر تخصص به خود می دهید (از ۱ تا ۵) (یک کمترین و پنج بیشترین)

تصویر:
تصویر شخصی که برای روزمه قابل استفاده باشد.
* برای بانوان الزامی نیست، اما با لحاظ الزام تصویر در رزومه لطفا تصویری برای پروفایل استادی ارسال فرمایید.

یک نمونه تدریس: (الزامی نیست اما در صورت وجود ارسال فرمایید)
یک قطعه چند دقیقه ای تصویری یا صوتی